Başbakan Danışmanı Numan KURTULMUŞ ve YKB. Kemal KARABACAK