Eyüp Belediye Başkanımız Remzi AYDIN ve YKB. Kemal KARABACAK